Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

100-åringen Sarepta / St. Mikael menighet

Fra indremisjon til vievann og ikoner. Bedehuset som ble katolsk kirke.
Les historien...

Den bibelske kanondannelse

Foredrag av Fr Eyolf Kirill

Hvordan er Bibelen blitt til? Hvilke Skrifter består Bibelen av? Les her...

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00

Prekentekster

2. søndag i advent 2017

Fr Asle Ambrosius

Mark 13,24-37

Kirkens forventning i adventstiden er først og fremst rettet mot det som skal skje når Menneskesønnen kommer igjen ved tidens ende..... Les videre

Informasjon

Rekviemmesse

Torsdag 14.desember kl. 19 feirer vi rekviemesse for vår kjære venn og prest, fader
Bjørn Justin, som døde brått torsdag 30.november. Se informasjon...

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Menighetskvelder

Onsdag 13. desember kl 19

Adventsamling

v/Margareta og Tom Hængsle

Hjertelig velkommen!

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

Advent - Jul 2017

Messeliste

 

3.desember

1.s.i.advent

Sak 9,9-10

Åp 5,6-10(14)

Luk 4,16-22a

 

10.desember

2.s.i advent

Joel 3,3-5

1 Kor 1,3-9

Mark 13,24-37

 

17.desember

3.s. i advent

Mal 3,1-6

Rom 15,4-9

Luk 3,1-6(9)

 

24.desember

4.s. i advent/julaften

Mika 5,1-4

Hebr 10,5-10

Luk 1,26-38

 

25.desember

Juledag/Kristmesse

Jes 11,1-9

Hebr 1,1-6(12)

Joh 1,1-14

 

31.desember

1.s. i juletiden

Hagg 2,6-9

Hebr 3,1-6

Mt 2,13-15.19-23

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no