Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

 

Høstkonferansen
på Gran

20.-22. oktober

At de alle må være ett

Påmelding innen 8. oktober. Program og påmelding lastes ned her...

Den bibelske kanondannelse

Foredrag av Fr Eyolf Kirill

Hvordan er Bibelen blitt til? Hvilke Skrifter består Bibelen av? Les her...

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00

Prekentekster

18.s.e. pinse

Fr Asle Ambrosius

Luk 14,1.7-11

Ydmyk av hjertet

Som hallelujavers før evangelielesningen i dag sang vi dette sitatet av Jesus selv: ”Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet.” Les videre

Informasjon

 Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 1800 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78
eller arne@sky.no

Menighetskvelder

Onsdag 11. oktober kl 19

Biskop Roald Nikolai:

"Kristen i samfunnslivet sett i et historisk og aktuelt perspektiv."

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

Okt - nov 2017

Messeliste

 

24.september

16.s.e.pinse

1 Kung 17,8-16

Gal 5,25 – 6,10

Matt 6,24-34

 

1.oktober

17.s.e.pinse

1 Kung 17,17-24

Ef 3,14-21

Luk 7,11-17

 

8.oktober

18.s.e.pinse

Ordt 25,6-14

1 Pet 5,1-7

Luk 14,1.7-11

 

15.oktober

19.s.e.pinse

5 Mos 6,4-9

1 Joh 5,1-5

Matt 22,34-46

 

22.oktober

20.s.e.pinse

Jes 43,10-13

Hebr 11,1-7

Matt 9,1-8

 

29.oktober

21.s.e.pinse

Jes 55,1-9

Ef 4,17-24

Matt 22,1-14

 

5.november

Allehelgensdag

Jes 49,8-10

Åp 7,2-12

Matt 5,1-12

 

12.november

23.s.e.pinse

Mika 7,18-19

Ef 4,30-32

Matt 18,21-35

 

19.november

24.s.e.pinse

Mika 3,9--4,4

1 Pet 4,12-19

Matt 23,37-24,2

 

26.november

Kristi kongefest

Dan 7,13-14

Kol 1,12-20

Joh 18,33-37

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no