Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Høstdugnad på Seter gård, 17. oktober 2017

En entusiastisk gjeng med 70-åringer samlet til høstdugnad på Seter gård.

Gjengen er klar til dyst: Margareta, Asle, Mette, Tom og Toril

Mette, Marareta og Toril sørger for at vinduene skinner

Mette trår til - er ikke redd for høyder

Blide karer!

Tom samler sammen løv og rusk i kjempepose

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no