Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Arkiv prekentekster

Her finner du et utvalg over tidligere publiserte prekentekster.

5. søndag etter epifania 2022

Jesus går på vannet

4. søndag etter epifania 2022

Virkelig fri

2. søndag etter epifania 2022

Jesus i templet 12 år

2. søndag i juletiden 2022

Flukten til Egypt

2. juledag 2021

Sannhetens kår i verden

2. søndag i advent 2021

Tidens tegn

Søndag før Kristi kongesøndag 2021

Å vente med håp

24. søndag etter pinse 2021

Men dere ville ikke

19. søndag etter pinse 2021

Kjærlighetens mysterium

17. søndag etter pinse 2021

Livets ord i dødens verden

12. søndag etter pinse

Marias innsovning

4. søndag etter pinse 2021

Hovedpersonen i vårt liv

Pinsedag 2021

Se, Guds bolig er hos menneskene!

7. søndag i påsketiden 2021

En dag til oppmuntring

Kristi Himmelfart 2021

I dag har han steget opp til himmelen

6. søndag i påsketiden 2021

På den dagen

5. søndag i påsketiden 2021

Cantate Dómini (fra Salme 98,1)

4. søndag i påsketiden 2021

Jubilate Deo

3. søndag i påsketiden 2021

Den gode hyrde

2. søndag i påske 2021

Fryktens kalde rom

Påskedag 2021

Han så og trodde

Langfredag 2021

Den dyre nåden

Skjærtorsdag 2021

Kjærlighetens sakrament

Palmesøndag 2021

Frykt ikke, Sions datter

Pasjonssøndag 2021

Godt budskap

Midtfaste 2021

Brødet fra himmelen

3. søndag i faste

Åndelig kamp

2. søndag i faste 2021

Kjempende tro

1. søndag i faste 2021

Også troen må prøves

Fastelavn/Quinquagesima 2021

Troens vei

Sexagesima 2021

Fruktbart samarbeid

Septuagesima 2021

Kallet til tjeneste

Helliggjørelsens evangelium

Bibeltime

3. søndag e. Epifania

Forvandlingsunderet

2. søndag etter Kristi åpenbaring

Her åpenbares gutten Jesus, sønn av Maria og Josef

3. søndag i advent 2020 - Patronsdagen

En hilsen på patronsdagen

1. søndag i advent 2020

En betraktning 1. søndag i advent

Kristi kongefest 2020

EN BETRAKTNING PÅ KRISTI KONGEFEST

23. søndag etter pinse 2020

Tilgivelsens fellesskap

18. søndag etter pinse

Er det få som blir frelst?

16. søndag etter pinse

Det dreier seg om hvor vi har vårt livs feste når alt kommer til alt

15. søndag etter pinse 2020

Vil du bli frisk?

13. søndag etter pinse 2020

Det var sabbat – Sjabat – dagen for hvile og rekreasjon for Guds gode skaperverk

11. søndag etter pinse

«Da ble de rasende, alle som var i synagogen og hørte dette!»

7. søndag etter pinse 2020

Frihetens lov

3. søndag etter pinse 2020

Det er fascinerende å høre om hvordan det skjedde da Jesus fikk sine første disipler

Trinitatis 2020

Hvilken mektig Gud vi har

6. søndag i påsketiden - 17. mai 2020

Preken på 17. mai? Gudstjeneste på nasjonaldagen?

5. søndag i påsketiden 2020

Gleden over å være Guds barn

4. søndag i påsketiden 2020

Veien til livet

3. søndag i påsketiden - Betraktninger

DEN GODE HYRDE

2. søndag i påsketiden - Betraktninger

Tilbake til hverdagen – men ingenting som før

Samleside betraktninger påsken 2020

Les alle betraktningene samlet

Påskedagsbetraktning 2020

Han så og trodde

Påskeaftensbetraktning 2020

«Ljos over grav som oss livsvoni gav»

Langfredagsbetraktninger 2020

Kjærlighetens tre sår

Skjærtorsdagsbetraktning 2020

Styrken i fellesskapet

Palmesøndagsbetraktning 2020

Å leva det er å elska

Pasjonsøndag betraktning 2020

Kjære medkristne! I dag feirer vi Pasjonssøndag.

Midtfastesøndag 2020

Brødet fra himmelen

2. søndag i faste 2020

Til bords med Jesus

1. søndag i faste 2020

"Du har ingen sans for det Gud vil!"

Fastelavn/Quinquagesima 2020

Jesusbønnen på veien mot påske

Kyndelsmesse/4. søndag etter epifania

Hva mener vi når vi synger «Kristus er verdens lys»?

1. søndag etter epifania

Barnet og barnekåret

4. søndag i advent 2019

"Josef dro da opp fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem...."

1. søndag i advent 2019

Et nådens år fra Herren

22. søndag etter pinse 2019

Lydighet og offer

14. søndag etter pinse 2019

La oss begynne med øynene som ser. ”Da han fikk se ham”

12. søndag etter pinse 2019

”Ydmyk dere under Guds veldige hånd, så han kan opphøye dere i sin tid!”

10. søndag etter pinse 2019

Klokskap i forvaltningen

9. søndag etter pinse 2019

Når Jesus advarer mot falske profeter, står han i en lang tradisjon fra Israels historie.

5. søndag etter pinse 2019

Barmhjertighetens øyne

Sankthans 2019

Vi har i dag hørt tre tekster som alle handler om Johannes hvis helgendag vi i dag feirer, riktig nok en dag på forhånd.

2. søndag i påsketiden 2019

Var det det Jesus sa den søndagen? Fred være med alle unntatt deg, Tomas, – for du tviler?

Palmesøndag 2019

Kjære demonstranter, - får jeg kalle dere.

Maria budskapsdag 2019

Maria - Guds Mor

Fastelaven 2019

”Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt.”

5. s.e. epifania 2019

Det er ikke så lenge siden jeg sto ved strandbredden der Jesus steg i båten

Kyndelsmesse 2019

I evangelieteksten møter vi to mennesker, en mann og en kvinne...

Epifania 2019

Jødenes konge - verdens frelser. Vi er kommet for å tilbe!

3. søndag i advent 2018

Preken på menighetens patronsfest.

Vi kan velge jul – med eller uten Johannes Døperen

2. søndag i advent 2018

Broen til fremtiden

1. søndag i advent 2018

«Presten Sadok, profeten Natan, … lot Salomo ri på kong Davids muldyr

Kristi kongefest 2018

Kristus, konge, du regjerer

25. søndag e. pinse 2018

Ingen skal være i tvil – verken om at vi lever i de siste tider

23. søndag e. pinse 2018

Dagens tekster følger opp med et kjennetegn på en god menighet.

21. søndag e. pinse 2018

En sang om vingården

Mikkelsmess 2018

Mikael – det er navnet på en engel.

18.s.e.pinse 2018

En åpen vei og en lukket dør

4. søndag e. trefoldighet

Hva var det Jesus skrev i sanden?

3. søndag e. pinse 2018

Det er fascinerende å høre om hvordan det skjedde da Jesus fikk sine første disipler

Pinsedag 2018

Den gode sirkel

3. søndag i påsketiden 2018

Bakgrunnen for Jesu ord om Den gode hyrden er slett ikke så romantisk som det kan høres ut

Midtfaste 2018

I dag har vi kommet halvveis i fasten på vei mot festen, og vi får en forsmak på hva vi har i vente.

3. søndag i faste

Dette er fastetidens kampsøndag i spesiell forstand. I dag er det kampen mot de onde maktene som står i sentrum.

2. søndag i faste 2018

Kirkens faste har to veier – en ytre vei og en indre vei.

2. s.e. Kristi åpenbaring 2018

Dagens evangelietekst kaster lys over to temaer som er helt grunnleggende i det kristne livet.  Det er to kristne livsytringer som er fundamentale bestanddeler i enhver gudstjeneste.

1. s.e. Epifania 2018

I dag feirer vi festen for Jesu dåp. Jesu dåp av Johannes er et hovedtema for denne tiden som kalles Åpenbaringstiden

2.s. i advent 2017

Kirkens forventning i adventstiden er først og fremst rettet mot det som skal skje når Menneskesønnen kommer igjen ved tidens ende.

24. s.e. pinse 2017

Men dere ville ikke!

23. s.e. pinse 2017

Spørsmålet er forståelig. Hvor mange ganger skal jeg måtte tilgi min bror – syv ganger?

Allehelgensdag 2017

Hvem er helgenene?

21. s.e. pinse 2017

Salig er de som er kalt til Lammets bryllup

18. s.e. pinse 2017

Som hallelujavers før evangelielesningen i dag sang vi dette sitatet av Jesus selv

15. s.e. pinse 2017

Takknemlighetens søndag

3. s. e. pinse 2017

Hva er det som får et menneske til å søke Gud?

Pinsedag 2017

Jesu avskjed med sine disipler er vel den merkeligste avskjed som verden noen gang har vært vitne til...

4. s. i påsketiden 2017

Det er rart hvordan alt kan oppleves annerledes i ettertid! Det som der og da syntes som det trakk ut i evigheter...

2. s. i påsketiden 2017

Dagen i dag – den åttende dagen, som også er den første dagen i uken – er en hellig dag for alle troende til alle tider

Påskevigilien 2017

Dette er natten som snudde vår skjebne fra død til liv.

Pasjonssøndag 2017

Evangelieteksten i dag er ikke uten videre lett tilgjengelig. Men la oss sammen prøve å trenge inn i den – og også forstå hvorfor den er gitt oss akkurat på denne søndagen ved inngangen til pasjonstiden.

Midtfaste 2017

To detaljer i teksten – som hver for seg, og sammen, gir en horisont til å forstå hva evangeliefortellingen i dag dreier seg om.

1. søndag i faste 2017

Beretningen om Jesu fristelse lar seg ikke uten videre forstå...

Fastelaven 2017

”Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt.”

3. søndag etter Epifania 2017

”Jeg er kommet for at dere skal ha liv, ja liv i overflod.”

Epifania - Herrens åpenbaring 2017

Vismennene fra Østerland viser oss hvem som er verdig vår lovsang og tilbedelse.

4. søndag i advent 2016 - Hill deg Maria, full av nåde!

I dag, på den siste adventssøndagen, møter vi Maria.

3. søndag i advent 2016 - Patronsfest for St Johannes Døperen

Å være kirke på Johannes-måten

1. søndag i advent 2016

Når Jesus denne ene gangen gjorde et festlig inntog i Jerusalem, hvorfor brukte han da et esel?

26.s etter pinse 2016

Bør en kristen være pessimist eller optimist?

Allehelgensdag 2016

Vi feirer allehelgensdag i dag og tankene på våre kjære

24.s etter pinse 2016

Så menneskelig! Og så sårt! Etter alle forsøk på å nå frem til den andre. Etter å ha strukket seg til det aller ytterste. Etter å ha fornedret seg inntil døden

14.s etter pinse 2016

Aller først et spørsmål som kan synes rart å stille, men som allikevel må stilles: Mener Jesus det han sier? Eller bedre: Mener han det virkelig, slik det står, at vi skal være fullkomne, slik som Gud er fullkommen?

5.s etter pinse 2016

Jesus opphever ikke syndens alvor. Han annullerer ikke omvendelsens nødvendighet.

4.s etter pinse 2016

Hvor ble det av de nitti sauene? Hvilken ansvarlig hyrde tar sjansen på å forlate nesten hele flokken ute i marken for å lete opp den ene han har mistet?

Treenighetssøndag 2016

Jeg fikk en assosiasjon straks jeg leste dagens evangelium denne gangen som førte meg til en tidlig erfaring av det misjonsoppdrag...

5.s. i påske 2016 - Presten

I dag møter vi Jesus som presten – og teksten er hentet fra det vi gjerne kaller Jesu yppersteprestelige bønn. Vi inviteres inn på hellig grunn

4.s. i påske 2016 - Sjelesørgeren

Sist søndag møtte vi Jesus som den gode hyrden. I dag møter vi ham som sjelesørgeren – som taler livets ord i dødens verden.

3.s i påske 2016 - Hyrdesøndagen

I dag – på Hyrdesøndagen – vil jeg gi dere tre bilder av Jesus som Den gode hyrde – bilder som hver for seg sier noe viktig om vårt forhold til ham.

2.s i påske 2016 - Dominica in albis

Det er noe svært hverdagslig, ja nesten trivielt, i Johannes sin versjon av påskeevangeliet.

Påskenatt 2016

I natt møter vi dem igjen, kvinnene ved Jesu grav. Sist vi hørte om dem var i går, under Aftenbønnen ved graven.

Palmesøndag 2016

I palmesøndagshendelsen ligger en dobbelthet.  Dobbeltheten er der allerede i Marias salving av Jesus.

Pasjonssøndag 2016

En forståelig innvending mot dagens tre lesninger – inkludert evangeliet for dagen – er at de så å si oser av historie

Midtfaste - Laetare 2016

Dette er kanskje det best komponerte, mest fortettede og avgjort mest dramatiske kapitlet i hele Johannes-evangeliet.

1. søndag i faste 2016

”Den som vil følge meg…” Fastetiden er først og fremst den tiden i kirkeåret som tilbyr en ny begynnelse.

Søndag Sexagesima 2016

På den ene side:”Vil også dere gå bort?”  På den annen side:” Herre, hvem skal vi gå til?” Der imellom står vi i dag...

Siste søndag i epifania 2016

Hvem er Jesus? Hvem er vi? Og hva er forholdet oss imellom? Det er spørsmålene som skal følge oss gjennom dagens preken

Epifania 2016

Vismennene fra Østerland viser oss hvem som er verdig vår lovsang og tilbedelse. Barnet i krybben pekes ut for oss...

3. søndag i advent 2015

En skrikende kontrast til våre dagers såkalte julefeiring med overflod av alt, bortsett fra kristendom.

2. søndag i advent 2015

I dagens avsnitt av Jesu eskatologiske budskap kommer han inn på de kosmiske omveltningene som skal varsle om verdens ende.

1. søndag i advent 2015

I dag vet jeg nesten ikke hvor jeg skal begynne!

Kristi kongefest 2015

Vilken dag det blir! Då, när Herren kommer,

25. søndag etter pinse 2015

"Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?"

19. søndag etter pinse 2015

Fariseeren spurte om det største bud. Jesus var den andre spørsmålsstilleren.

15. søndag etter pinse 2015

Bare én kom tilbake for å takke.

14. søndag etter pinse 2015

Med den verste flyktningkatastrofen i vår tid på gang, med hjerteskjærende..

10. søndag etter pinse 2015

Dette er en av Jesu merkeligste lignelser. Det ser ut til at en mann som driver med bedrageri og urett, stilles opp som et forbilde.

9. søndag etter pinse 2015

Sist jeg talte til dere handlet det om å se rett – på seg selv og på andre. Vi hørte om bjelken i vårt eget øye som hindrer oss i å se klart, og om splinten i vår brors som vi er så opptatt av..

5. søndag etter pinse 2015

Vi lar den hellige Paulus oppsummere tekstene våre for dagen med det store og selvransakende spørsmålet

2. søndag i Treenighetstiden 2015

Når du og jeg en dag dør, skjer ett av to. Vi står overfor to muligheter. Den ene er fortapelsens skremmende mulighet. For å advare mot den fortalte Jesus...

Trinitatis 2015:

Ingen av dagens tre tekster nevner Treenigheten med ett ord – og allikevel vitner de, på hver sin måte om den dypeste av alle kristne sannheter...

6. søndag i påsketiden 2015

På den dagen – sier Jesus – på den dagen skal dere be i mitt navn! Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen!Hvilken dag er så dette? Hvilken avgjørende begivenhet sikter det til?

3. søndag i påsketiden 2015:

Dette er en meget nærgående og utfordrende tekst, i hvert fall for den som stiller seg frem i rekken av hyrder for Guds menighet..

Pasjonssøndag 2015:

Hvorfor er denne er gitt oss akkurat på denne søndagen ved inngangen til pasjonstiden..

2. søndag etter Kristi Åpenbaring 2015:

Epifani-teksten, åpenbaringsteksten i dag er den eneste fortellingen i Bibelen om gutten Jesus...

23. søndag etter pinse 2014:

Derfor kan himmelriket lignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine...

Allehelgensfest 2014 - Med himmelen for øyet:

Å rette øynene mot himmelen betyr ikke at vi skal stirre opp i luften, men at vi skal ha det usynlige for øyet...

18. søndag e. pinse 2014:

Hovmod står for fall. Det kjenner vi alle sammen eksempler på. Hvis jeg hadde spurt dere om dere ville fortelle...

16. søndag e. pinse 2014:

Det fortrøstningsfulle liv skildres for oss i dagens evangelium. Men vi blir ikke bare presentert for innholdet i den bekymringsfrie livsholdningen.

15. søndag e. pinse 2014:

Det där med tacksägelse är svårt. Ibland verkar det t o m som om vi människor i vår stolthet anser att vår lydnad och vördnad för Gud är något extra...

14. søndag e. pinse 2014:

«De bortkomne vil jeg lete etter, og de som er drevet fra hverandre, vil jeg føre tilbake.» (Esek 34,16)

13. søndag e. pinse 2014:

Hva er det som får et menneske til å søke Gud?...

12. søndag e. pinse 2014:

”Ydmyk dere under Guds veldige hånd, så han kan opphøye dere i sin tid!” skriver apostelen Peter, etter å ha slått fast en bibelsk sannhet...

10. søndag e. Trefoldighet 2014:

Jesus gråt over et folk som ikke kjenner sin besøkelsestid.  Det vil si: de ville ikke kjenne ham, Frelseren, og ta imot ham som...

10. søndag e. pinse 2014:

Hva er det som kjennetegner en klok forvalter ifølge Jesus?

Kristi forklarelse - Preken i Ingedal kirke:

Det er 15 år siden jeg sist sto på denne prekestolen. Når man ikke har sett hverandre på noen år, legger en mer merke til hvordan kroppen eldes. Om noen...

7. søndag e. trefoldighet 2014:

Jesus holder måltid med menneskene. Det er overskriften i dag. Jesus holder måltid med menneskene i dagens tekst. Og det er slett ikke den eneste gangen.

7. søndag e. pinse 2014:

Mennesket er kalt til hellighet – alle mennesker, siden alle mennesker er skapt i     Guds bilde, skapt av ham for å ligne på ham...

4. søndag e. trefoldighet 2014:

Den rike mann fikk avslag på sitt ønske om å nå de gjenlevende brødre med sitt budskap. Men han fikk nå på sett og vis ønsket sitt oppfylt likevel...

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no