Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Arkiv kirkeåret

Her finner du et utvalg over tidligere publiserte tekster rundt kirkeåret

Askeonsdag 2022

Velsignet faste

Påskenøtter 2021

Årets påskenøtter

Askeonsdag 2021

For gledens skyld

Advent 2019

Ble Jesus født julenatt?

Askeonsdag 2019

Helliget vorde ditt navn!

Olsok-messe

På Heilag-Olav si tid heitte det i lovverket at «det er det fyrste i lovene våre ...

Onsdag etter Midtfaste 2018

4. onsdagsmesse i fastetiden 2018: Simon fra Kyréne hjelper Jesus å bære korset

Jesus blir dømt og mottar korset

1. onsdagsmesse i fastetiden 2018: Korsveien hjelper oss til å ha fokus på Jesus – han som er troens opphavsmann og fullender.

Golgata og Jesu grav – ja, men hvor?

I århundrer var det ingen som stilte spørsmål ved hvor Golgata og Jesu grav var.

Advent 2016 - Hvor ble Jesus født?

Også i år kommer vi i adventstiden til å få lese avisartikler og se TV-programmer som hevder at Jesus ikke ble født i Betlehem.

Julebudskapet for våre øyne

Våre troende brødre og søstre i de ortodokse kirkene har imidlertid praktisert visuell forkynnelse og teologi i snart 2000 år, gjennom sine ikoner. Se bare på detaljene i dette tradisjonelle juleikonet

Velsignet advent 2014:

”La det dryppe ovenfra, du himmel! Rettferd skal strømme fra skyene. Jorden skal åpne seg, gi frelse som frukt.” Jes 45,8...

Pinse 2014:

Pinsen er den tredje og siste av de store høytidene i kirkeåret. Historisk sett er den imidlertid nummer to, bare få uker eldre enn høytidenes høytid, påsken. Og i likhet med påsken har også pinsen et profetisk...

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no