Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Antifonale til helgens tidebønner

 

 

Den nordisk-katolske kirke har utgitt en ny tidebønnbok Antifonale til helgens tidebønner/Antifonale til tidebøner for helga, som ble lansert under kirkestevnet på Gran 23.-25. oktober. Med gregoriansk tonsetting inneholder boken tekstene på bokmål og nynorsk for laudes, vesper og kompletorium fra fredag til søndag. Slik videreføres musikalsk og tekstlig Agnar Sandviks Antifonale til ukens aftenbønner (1949) og hans La oss alle be, Norsk tidebønn, 1968-utgaven. De nynorske tekstene er basert på bibeloversettelsen av 1978.

Arbeidet føyer seg slik inn i den benediktinske skikk med å be Skriftens ord med gregoriansk syngemåte. Ingrid Gjertsen og Anne Gunn Pettersen har stått for arbeidet med å tilpasse melodiene fra det gregorianske kildematerialet til norsk tekst.

På vegne av Den nordisk-katolske kirke er det en stor glede for meg å takke prosjektgruppen for det viktige arbeidet – musikalsk og tekstlig – som er nedlagt. Antifonalet vil bli til velsignelse ikke bare for den enkelte, men også for bønnefelleskap i og utenfor Den nordisk-katolske kirke.

+ Roald Nikolai

Utgiver: Den nordisk-katolske kirke

ISBN: 978-82-690144-0-2

Sider: 126

Pris: kr. 100 (+ porto)

Henvendelse ved bestilling:

Tom Hængsle, mobil: 958 87 806,
eller Ingrid Gjertsen mobil: 482 35 431

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no