Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Aktiviteter

Menighetskvelder

Menighetskveldene blir annonsert. Vi møtes i kirken kl 18.30 hvis ikke annet sted/tidspunkt er oppgitt.

Alle er hjertelig velkommen!

 

Program for 1. halvår 2019

Foredragskvelder

Onsdag 22. mai kl 18.30:

Biskop Roald Nikolai:

«Gammelkatolisismens egenart - historisk og aktuelt». Samtale.

Onsdag 23. januar:

Biskop Roald Nikolai: "Hva er kristen bønn?"

Om den kristne bønnens egenart.

Onsdag 20. februar:

Professor dr.theol. Torleif Elgvin:
«Dødehavsrullene - nytt lys på bibelske tekster»

Messer i Kristiansand 2019

Første messe er 20. januar.

Hver gang kl 18.30 i Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

Bønnenettverk

Hver første torsdag i måneden kl 1800 møtes vi til inspirasjon og forbønn.

Menighetens Bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon tlf 98 69 48 78 eller arne@sky.no

 

Stille dag i St. Johannes Døperen kirke lørdag 30. mars

  • Kl. 10.00:  Laudes
  • Innledning ved fr. Tom Hængsle
  • Stillhet for bønn, meditasjon, bibel-lesning
  • Kl. 12.30:  Måltid
  • Kl. 13.30Avslutning med middagsbønn

Ta med bibel

Arr.: Tidebønngruppa, Benediktinerfellesskapet i Den nordisk-katolske kirke

Fastemesser med meditasjoner over bønnene i Fadervår.

6.mars Askeonsdag: Helliget vorde ditt navn

13.mars Fastemesse: Komme ditt rike

20.mars Fastemesse: Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden

27.mars Fastemesse: Gi oss i dag vårt daglige brød

3.april Fastemesse: Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere

10.april Fastemesse: Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde

Messene begynner kl 19. Ikke kirkekaffe.

Hjelp til bønnelivet

1. Sett av tid hver dag. Vær stille for Herren. Gjør det klart for deg at du er i Guds nærhet. Les gjerne et avsnitt fra Bibelen og lytt til det Herren sier til deg.

2. Be med egne ord, enkle og naturlige. Det er ikke nødvendig  å bruke fromme fraser eller formler. Bruk ditt eget språk. Han forstår det og vet hva du har på hjertet.

3. Det er godt og riktig å begynne den stille tiden med å takke. Gud fortjener vår takk og tilbedelse.

4. Be i Jesu navn, Han som har gitt oss nøkkelen til samfunnet med vår himmelske Far. Det er i ham vi har frimodighet til å be.

5. Be når du begynner dagen; hjemme, på bussen, på toget eller i bilen. Be korte og konkrete bønner. Be for dem som er sammen med deg, de du ser og de du tenker på.

6. Be i tro og vit at Gud vil omslutte deg og de du ber for med kjærlighet og beskyttelse.

7. Fortell Gud hvordan du har det. Han er interessert i deg og ditt daglige liv. Han vil ditt aller beste. Legg alt over på Gud og stol på han.

8. Be om kraft og utrustning for ditt liv og tjeneste.

9. Be for alle mennesker, også for de du synes er vanskelige og derfor ikke liker. Overlat dem til Guds omsorg og be han om å velsigne dem.

10. Lag en liste over de du ber for; familie, venner, menighetens prester og andre medarbeidere.

Arne Mathias

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no