Den nordisk-katolske kirke i Oslo

St. Johannes Døperen menighet

Ny tidebønnebok!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en fin og hendig bok presenteres bønnene fra Agnar Sandviks bok fra 1948, Norsk Tidebønn – La oss alle be, med noter. Ingrid Gjertsen og Anne Gunn Pettersen har gjennom flere år arbeidet med å tilpasse gregori-anske melodiformler, antifoner og hymner til bønnene i Sandviks bok.

Ikoner malt av Ove Grant Svele og taler til oss på sin måte.

Mer informasjon...

Velkommen til messefeiring

Nattverdsgudstjenesten er det grunnleggende i menighetens liv og virksomhet. Her kommer Gud selv til oss, gjennom Jesus Kristus. Dette mysterium bærer i seg hele grunnlaget for vår tro.

Vi feirer messe hver søndag kl 11.00.

 

Prekentekst

2. søndag etter epifania 2022

Luk 2,42-52

Fr Asle Ambrosius

Etter å ha blitt funnet igjen templet, står det om tolvåringen Jesus: «Så ble han med dem hjem til Nasaret og var lydig mot dem … Og Jesus gikk frem i alder og visdom og var til glede for Gud og mennesker.»  Les mer..

Informasjon

Stille dag i St. Johannes Døperen kirke lørdag 5. mars 2022

 

Kl. 10.00  Laudes

Innledning ved fr. Tom Hængsle

Stillhet for bønn, meditasjon,
bibel-lesning

Kl. 12.30  Måltid

Avslutning med middagsbønn kl. 13.30

Ta med bibel

Forberedelse: Les Johannes 4,4-42

Arr.: Tidebønngruppa, Benediktinerfellesskapet i Den nordisk-katolske kirke

 

Nyinsatt diakon i Den NORDISK-KATOLSKE KIRKE

Ved messen søndag 7. november ble Håkon Johannes Andersen innsatt som diakon i
St. Johannes Døperen menighet. Vi gleder oss og ønsker ham velkommen til samarbeid.

Messer i Kristiansand:

Kristiansand Metodistkirke, Rådhusgata 46

Neste messe:

Søndag 30. januar kl 11

Velkommen!

Menighetskvelder 1. halvår 2022:

 

Vil bli annonsert.

Vi møtes i kirken kl 18.30 hvis ikke annet sted/tidspunkt er oppgitt.

Alle hjertelig velkommen!

 Bønnenettverk:

Hver første torsdag i måneden.

Vi møtes kl 18.00 til inspirasjon og forbønn.

Menighetens bønnenettverk er viktig for kirkens liv.

Kontakt for informasjon mob 95887806
eller tomh1@getmail.no

Her holder vi til:

Nordre Gravlund, Kierschows gt. 10, Sagene, 0462 Oslo.

Du kan dra kartet for å vise omgivelsene.
Dobbelklikk for å zoome, eller bruk hjulet på musen.

Messeliste:

PDF-versjon

 

1.halvår 2022

 

Messeliste

 

6. januar (kl. 19)

Epifania

Jes 49,5-7

2 Kor 4,3-6

Matt 2,1-12

 

9. januar

1.s. i epifania

Jes 43,1-4

1 Joh 3,1-10

Joh 1,29-34

 

16. januar

2.s. i epifania

Jes 12,2-6

Kol 3,12-17

Luk 2,42-52

 

23. januar

3.s. i epifania

Jes 55,1-4

Åp 19,6-10

Joh 4,5-26

 

30. januar

4.s. i epifania

Jes 45,22-24

Gal 2,16-21

Joh 4,27-42

 

2. februar (kl. 19)

Kyndelsmesse

Mal 3,1-5

Hebr 2,14-18

Luk 2,22-40

 

6. februar

5.s. i epifania

Job 38,1-11

2 Tim 1,7-10

Matt 14,22-33

 

13. februar

Septuagesima

Esek 18,20-29

1 Kor 3,7-15

Luk 17,7-10

 

20. februar

Sexagesima

Jer 23,23-29

Hebr 4,1-13

Joh 6,60-69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Den nordisk-katolske kirke Oslo - G. Haug  All rights reserved

grhaug@online.no